O nás

Veřejné zakázky 2021

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název, obchodní firma nebo jméno a příjmení: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Sídlo, místo podnikání, místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): B. Němcové 1931/6, 37001 České Budějovice
IČ: 48199931
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: MUDr. Marek Slabý, ředitel ZZS JčK
Profil zadavatele: více informací

 

Veřejné zakázky včetně případných vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, které uveřejnila Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, jsou k nahlédnutí na profilu zadavatele.

Veřejné zakázky vypsané v roce 2021

   • Nákup koncových zařízení radiokomunikačního systému PEGAS 

   • Kurz bezpečné jízdy pro záchranné složky

   • Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK

   • Dodávka sanitních vozidel pro ZZS JčK

   • Jednorázové lůžkoviny

   • Jednorázové vyšetřovací rukavice   

   • Prodloužení podpory   

   • Zdravotnická záchranná služba JčK - diskové pole pro záložní lokalitu - 2021

   • IT Technologie 

   • IT Technologie II

   • Oprava zpevněných ploch u budovy ZZS JčK Písek

   • Datový spoj mezi lokalitou ZZS JčK B Němcové a základnou LZS JčK Planá u Českých Budějovic

   • Náhradní zdroj el. energie - dieselagregát Kunžak

   • Zajištění přednemocniční neodkladné péče na výjezdové základně Horní Planá 
   • Bezpečnostní obuv pro ZZS JčK